مناسبت ها

درباره ما

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. یکی از برنامه‌های مدارس اجرای برنامه های یادگیری در همه زندگی است.

لذا دبستان غیردولتی نشانه مهر با بهره گیری از کادر آموزشی و اداری مجرب و استفاده از شیوه های نوین آموزشی در سال 1394 تاسیس گردید.

ادامه ...
درباره ما

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر