مهارت های دهگانه زندگی

آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان؛ مهارت های دهگانه سازمان بهداشت جهانی

همان طور که می دانیم در برهه های مختلف زندگی با مشکلات زیادی روبرو می شویم که بهتر است از کودکی با بخشی از این مشکلات آشنا شوند تا در بزرگسالی دچار یاس و نا امیدی نشوند. به همین خاطر آموزش مهارت های زندگی در سال های اولیه فرزندانشان بسیار حائز اهمیت است. با آموزش چنین مهارت هایی کودکان یاد می گیرند در بزرگسالی با مواجهه رویدادهای مختلف بهترین عکس العمل را از خود نشان دهند.

بهترین زمان آموزش به فرد

آغاز آموزش مهارت های زندگی به افراد، پیش از شروع دوران مدرسه است که برعهده والدین است و در طول دوران مدرسه، سربازی، دانشگاه و حتی در مراحل بعدی زندگی همچنان ادامه دارد. اما متاسفانه طبق آمار کسب شده همچنان عده‌ای از والدین آگاهی کامل و درست در این زمینه ندارند و کودک بدون کمترین آگاهی از مهارت ها وارد دوران مدرسه می شود.

هدف اصلی آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

هدف اصلی آموزش مهارت ها به فرد تغییر رفتار و یادگیری بهترین عکس العمل در مواجهه با مشکلات است.
مهارت های ده‌ گانه زندگی سازمان بهداشت جهانی
داشتن آرامش، برقراری ارتباط دوطرفه، سازگاری و درک متقابل، شاد بودن، حل مسائل بدون خشونت و مدیریت احساسات نیز از دیگر پیامدهای مثبت تبحر داشتن در مهار‌ های زندگی است. 
این مهارت ها شامل موارد زیر می باشد:

1. مهارت حل مساله؛ نگاه به مشکلات به عنوان یه فرصت
2. مهارت خودآگاهی؛ شناخت خصوصیات شخصی و کنترل آن
3. همدلی؛ درک کردن احساس دیگران
4. روابط بین فردی، تعامل و گفتگو با دیگران
5. ارتباط موثر
6. مقابله با استرس، واکنش بدن به شرایط ناخواسته و مشکل
7. مدیریت هیجان؛ مدیریت احساسات مثبت و منفی
8. تصمیم‌گیری، انتخاب از بین چند گزینه
9. تفکر خلاق؛ مهارت اندیشیدن به گونه‌ای دیگر
10. تفکر نقادانه، اندیشیدن همراه با مسئولیت و استدلال