درباره ما

درباره ما

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. یکی از برنامه‌های مدارس اجرای برنامه های یادگیری در همه زندگی است.
لذا دبستان غیردولتی نشانه مهر با بهره گیری از کادر آموزشی و اداری مجرب و استفاده از شیوه های نوین آموزشی در سال 1394 تاسیس گردید.