وبینار آنلاین آموزشی فرزندپروری

وبینار آنلاین آموزشی فرزندپروری  

موضوع: عوامل موثر در پرخاشگری نوجوانان

مدرس:سرکار خانم مهدیزاده مشاوره خانواده و فرزندپروری
 
ویژه پایه پنجم و ششم

 زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
 لینک شرکت در وبینار : https://www.skyroom.online/ch/neshaneh-mehr/jalasat

شرکت در این وبینار به تمامی والدین پیشنهاد می شود.
منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.

مجتمع آموزشی نشانه مهر