رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

ضد عفونی کلاس ها

تمیزکردن و ضدعفونی و سم زدایی کلاس ها، شستشو و نصب پرده ها

گزارش تصویری