گزارش جلسه اولیا و مربیان

جلسات اولیا و مربیان

 

سال تحصیلی1400-1399 با شرایطی کاملا متفاوت و جدید آغاز گردید و با توجه به شرایط پیش آمده جلساتی در خصوص روند آموزش در سال جدید و آشنایی اولیا با آموزگاران برگزار گردید. در این جلسات که به صورت تفکیک پایه دایر گردید و درباره نحوه تدریس و حضور دانش آموزان در کلاس ها توضیحاتی داده شد.

گزارش تصویری