چند نکته مهم در آموزش مجازی -ویژه والدین

 

چند نکته مهم در آموزش مجازی -ویژه والدین

 

چند نکته مهم که والدین باید در هنگام آموزش مجازی فرزندان دلبندشان به آنها توجه کنند