جشن تکلیف 1400

شده ام نه ساله جشن تکلیف من است            جا نماز و چادر ؛ همه در کیف من است

می رسد صوت اذان   شاد و خندان هستم                  دین من اسلام است ؛ من مسلمان هستم

 

شرح: در تاریخ 28/2/1400 جشن عبادت ؛جشن بندگی جشن مهربانی برای دانش آموزان مدرسه برگزار کردیم که به آنها بزرگ شدن و وارد شدن به موقعیت جدید در جامعه را به آنها بیاموزیم در ابتدا معاونت پرورشی جشن عبادت را به دانش آموزان تبریک گفت سپش از حاج اقا تهرانی دعوت شد جهت صحبت کردن با دانش آموزان در مورد جشن تکلیف سپس سوره ای برای آنها خوانده شد و بعد از آن آهنگی در مورد جشن عبادت پخش شدوسپس از گروه عکاسی جهت عکسبرداری دعوت شد.

 

نقاط قوت: حضور حاج آقا تهرانی و صحبت با دانش اموزان و عکسبرداری به صورت منظم انجام شد.

نقاط ضعف:به علت وجود بیماری کرونا جشن را یک ساعته تمام کردیم.

گزارش تصویری