روز درختکاری

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

 

شرح: روز درخت و درختکاری که در آستانه ی سال نو و نزدیکی به عید نوروز ، برگزار می شود روزی است که آیین درختکاری در سنت   ما میباشد. در این روز مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند.سپس مدرسه از دانش آموزان خواستیم گلی را در گلدان بکارند و از آن به خوبی مراقبت کنند سپس عکس های گیاه خود را ارسال کنند.

نقاط قوت: دعوت دانش آموزان به مراقبت از طبیعت و گیاهان و یاد گرفتن کاشت نهال.
نقاط ضعف: حضور نداشتن دانش اموزان برای اینکه با همکاری هم کاشت نهال را انجام دهیم

گزارش تصویری