جشن الفبا

جشن الفبا

 

 

معلّم خوب ما                      یادم دادی الفبا

گفتی که باش دانا                  دانا و هم توانا

امروز شاد شادم                   زیرا که باسوادم

شرح: به مناسبت با سواد شدن دختران پایه اول عزیزمان تصمیم به برگزاری جشن و تبریک ویژه به آنها جهت فارغ التحصیل شدن از پایه اول انجام دادیم. به همین دلیل در روز04/03/1400 جهت عکسبرداری از دانش آموزانمان دعوت به عمل آمد به علت وجود ویروس کرونا کلاس ها را به صورت جداگانه دعوت کردیم پایه اول 1 را در ساعت 8:30 الی 10 ، پایه اول 2 را درساعت 10:15 الی 11:15 و پایه اول 3 را 11:30 الی 12:30 در مدرسه حضور پیدا داشتند و تصمیم بر این شد در تاریخ 06/03/1400 جشنی پر از هیجان و شادی با حضور گروه موسیقی برای دانش آموزان برگزار شود. و همچنین مجددا کلاس ها را به صورت تفکیک شده دعوت به عمل آمد و با رعایت فاصله اجتماعی جشن را بسیار خوب برگزار شد..

 

نقاط قوت: حضور گروه موسیقی ؛ کلاس ها را به صورت تفکیک شده و بارعایت فاصله اجتماعی حضور داشتند؛جشن پر از هیجان برگزار شد.: قادر نبودیم همه دانش آموزان با هم در مدرسه باشند که بتوانیم ساعت جشن را بیشتر کنیم.

 

گزارش تصویری