مقام اول ژیمناستیک در سطح کشور

کسب مقام اول در مسابقات کشوری ژیمناستیک

کسب مقام اول در مسابقات کشوری ژیمناستیک توسط دانش آموز عزیزمان خانم باران جعفری

گزارش تصویری